Selamat Datang ke Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan BTPNKL

Khemah Membaca 2017 di Padibox, Sekinchan ( 18-21 Sept. 2017 )

Proses Saringan NILAM 2016 ( 9 & 10 Ogos 2016 )

23 February 2011

STATUS PENGHANTARAN DATA NILAM 2010


BTPNKL  telah menjalankan tugas    pengumpulan data pelaksanaan Program NILAM pada setiap         tahun untuk mengkaji status perkembangan pelaksanaan program ini semenjak ia dilancarkan pada tahun  1999 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.  Pada tahun 2010 data dikumpul sebanyak 2 kali iaitu pada bulan Julai (data sehingga 30 Jun 2010) dan bulan November (data sehingga 30 Oktober 2010).Masih juga terdapat beberapa sekolah yang tidak menghantar data NILAM walaupun telah diberi surat peringatan kali kedua bagi setiap kali kutipan. Jadual di bawah menggambarkan status  kutipan Data NILAM 2010.

02 February 2011

Berita 28 Januari 2011

Berita 28 Januari 2011: "* Kursus latihan penggunaan EduwebTV terus diadakan dalam usaha memartabatkan teknologi komunikasi dan maklumat, ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.** Kali ini kursus latihan pengenalan EduwebTV versi kedua diperkenalkan bertujuan memupuk kesedaran warga Bahagian Teknologi Pendidikan BTP Kementerian Pelajaran dalam melaksanakan portal ini dengan jayanya. Selari dengan objektif BTP dalam merancang, memantau, menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan negara, kursus versi kedua ini dihadiri 50 kakitangan KPM dari selangor, kuala lumpur, perak, sabah dan sarawak. Dari Laman Web=http://eduwebtv.com/v2/video/?id=1296214038719713"

Fauziah Ahmad

SENARAI BIBLIOGRAFI TESIS ProfPen

Panduan Keahlian, Peraturan & Syarat ProfPen.

· Bermula tahun 2012, semua koleksi ProfPen hanya untuk rujukan sahaja. TIADA khidmat pinjaman & pemulangan koleksi bahan disediakan.

· Sila daftar & dapatkan borang keahlian ProfPen di kaunter sirkulasi kami.


· Kumpulan sasaran adalah warga pendidik, penyelidik & pelajar IPT.


· Tesis, Jurnal , Laporan Projek & Kajian Tindakan hanya boleh dibaca & dibuat rujukan di ProfPen sahaja. Tidak boleh dibawa keluar atau difotostat KECUALI mendapat surat kebenaran daripada pengarang atau pihak yang berkenaan sahaja kemudian barulah salinan fotostat dibenarkan. Sekiranya ahli membawa beg komputer riba, pemeriksaan ke atas beg akan dilakukan.

· Hanya ahli yang berdaftar dengan ProfPen sahaja boleh membuat rujukan & menggunakan kemudahan komputer serta talian internet di ProfPen mengikut syarat yang ditetapkan ProfPen.

Þ Isi Rekod Penggunaan komputer mengikut nama yang tertera di bahagian atas skrin komputer)

Þ Dilayari untuk membuat rujukan, tugasan & pencarian maklumat tertentu sahaja.

Þ Melayari internet untuk memuat turun sebarang jenis permainan adalah DILARANG.


· Semua ahli bertangunggjawab terhadap:

Þ Melaporkan sebarang pertukaran alamat kepada Pembantu Pustakaan ProfPen.

Þ Keadaan buku/CD/VCD/CDRI/CDA rujukan mestilah berkeadaan baik ketika selesai membuat rujukan.

Þ Jika didapati mencuri atau merosakkan bahan-bahan perpustakaan, keahlian akan digantung, dikenakan bayaran denda & nama akan diumumkan disemua papan-papan kenyataan BTPN, PKG & JPWP.

Þ Selain dari mematuhi peraturan peraturan di atas, peraturan peraturan am perpustakaan juga harus dipatuhi seperti:-

¨ Jangan buat bising & tidur di dalam perpustakaan.

¨ Tidak boleh merokok, makan & minum di dalam perpustakaan.

¨ Tidak dibenarkan membawa beg kecuali beg laptop.

¨ Berpakaian kemas & bersopan ketika di perpustakaan.


ProfPen TIDAK bertanggungjawab atas sebarang harta benda orang perseorangan.


PERHATIAN:

Pegawai ProfPen berkuasa mengarahkan seseorang pengguna meninggalkan ProfPen jika didapati mengganggu ketenteraman ProfPen. Tujuan peraturan-peraturan ini ialah untuk melindungi kepentingan bersama pengguna & membolehkan ProfPen menjalankan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin.